НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЇЇ РОЗВИТКУ

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри є одним із головних чинників її розвитку. Тому викладачі кафедри інформатики та ІКТ працюють та розширюють наукові горизонти не тільки в період навчання студентів, але й під час активної вступної кампанії.

В межах наукової проблеми кафедри викладачі обговорили питання публікації результатів наукової роботи в журналах, які входять в науко метричні бази Scopus та Web Of Science.

В результаті роботи було складено список журналів, які за тематикою відповідають напрямам роботи кафедри та підготовці ІТ-фахівців.

Було обговорено можливість публікації в таких журналах:

  • Scientific and Technical Information Processing
  • Education for Information
  • Journal of ICT Research and Applications
  • International Journal of Mobile and Blended Learning
  • Open Learning
  • Research in Learning Technology