ОГОЛОШЕННЯ

Шановні науковці, МОН України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про конкурсні відбори наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
Більш детальна інформація за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-konkursni-vidbori-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proyektiv-yaki-finansuyutsya-za-rahunok-zovnishnogo-instrumentu-dopomogi-yevropejsko-soyuzu