Відбувся тренінг присвячений темі підготовки якісного силабусу

Завідувач кафедри, Марія Медведєва ознайомила слухачів та висловила поради щодо того, що слід та не слід включати до силабусу, чому важливо його оновлювати та як структурувати.

Силабус – це новація у сфері вищої освіти, один із видів навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. Фактично, це – лаконічний документ, своєрідна угода зі здобувачем освіти, умотивована необхідним навчально-методичним змістом. У силабусі (окрім тем, методів, прийомів, годин, форм контролю та ін.) у доступній формі міститься, що викладач очікує від студента і що студент може очікувати від викладача.

Силабус розробляють науково-педагогічні, педагогічні працівники циклових комісій, за якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти. Доповідач Марія Медведєва зазначила, що розробляється силабус на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни.

Після доповіді аудиторія мала змогу поставити запитання, серед яких дискусійним було відмінність та схожість силабусу та робочої програми.