ДИСТАНЦІЙНО, АЛЕ ЗА РОЗКЛАДОМ. ЯК ПРОХОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ НА ФФМІ

Навчання в умовах карантину досить напружене і за обсягом значно більше, і триваліше за аудиторне. Під час онлайн-лекцій з дисципліни «Технології розробки вебдодатків» для студентів IV курсу, професор кафедри інформатики і ІКТ Галина Ткачук використовує мультимедійні презентації, які транслюються віддалено на платформі Google Meet.

На заняттях студенти ознайомились з підходами до розробки вебдодатків, основними вебконцепціями розвитку мережі, базовим шаблоном вебпроектування – MVC та технологіями створення вебдодатків.

Оскільки розробка вебдодатків стосується професії вебпрограміста, студентам було запропоновано розглянути основні компетентності таких фахівців, використовуючи сервіс work.ua. Ця діяльність була корисною та вмотивованою для майбутніх спеціалістів у ІТ-сфері, оскільки вони змогли наперед визначитись, які технології їм потрібні для опанування дисципліни.

На занятті також використовувався сервіс Padlet для обговорення цікавих питань, що стосуються технологій розробки вебдодатків. Зокрема, студентам запропоновано обговорити питання переваг та недоліків публічних та приватних API (Application Programming Interface).

Обговорення питань в сервісі Padlet

Для закріплення навчального матеріалу студенти в межах самостійної роботи створювати карти знань за відповідним терміном в галузі веброзробки. Це дало змогу не тільки закріпити отримані знання, але й систематизувати їх.

Приклад розробленої карти знань студенткою 4 курсу Паршуковою Анастасією

В межах дисципліни також активно використовується проєкт «Вікі-клік» (http://wikifizmat.udpu.edu.ua/). Після вивчення відповідної теми студенти отримують терміни, що стосуються дисципліни та використовуючи спеціальне кодування, описують його на сайті вікі-енциклопедії.

Приклад розробленої вікі-сторінки студентом 4 курсу Осіпенко Володимиром

Загалом онлайн-заняття проходять в інтерактивному режимі, студенти мають змогу обговорити проблемне питання, висловити власну думку, поділитись власним досвідом в галузі розробки веб-додатків і найголовніше – отримати нові знання.