ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ ОС «МАГІСТР» ОП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)» З ПИТАНЬ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОЦЕДУРОЮ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

24 березня 2021 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Інформатика)» із здобувачами вищої освіти, що навчаються за даною освітньою програмою.

Зустріч була організована завідувачем кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій та гарантом освітньої програми Марією Медведєвою, мета якої – ознайомити студентів з навчальними дисциплінами вільного вибору студента та процедурою і порядком їх вибору.

На зустрічі було зазначено, що дисципліни, які пропонуються закладом вищої освіти покликані задовольнити освітні і кваліфікаційні вимоги особи для власного особистісного та професійного розвитку, потреби суспільства та держави, а також забезпечити більш ефективне використання можливостей закладу освіти.

Студентам були представлені дисципліни вільного вибору, а також охарактеризовано процедуру та порядок їх вибору, зразок заяви та терміни подання їх на кафедру.