ВІДБУЛАСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ»

26-27 березня 2021 року відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», організаторами якої стали Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (факультет фізики, математики та інформатики, кафедра інформатики і ІКТ) спільно з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київським національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Державним університетом «Житомирська політехніка», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди» та Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Метою проведення Інтернет-конференції було: проаналізувати педагогічні та психологічні аспекти розвитку навчання за допомогою інформаційних технологій; обговорити проблеми підготовки вчителів фізики, математики, інформатики та природничих наук; розглянути питання використання інформаційно-комунікаційних технологій та хмарних сервісів в освітньому процесі.

В даній конференції взяли участь 144 учасників. Робота конференції відбулася за напрямами, які є досить  важливими на сьогоднішній день:

  • Методологія і теорія використання ІКТ в освіті;
  • ІКТ і засоби навчання у закладах загальної середньої освіти;
  • Використання вільного програмного забезпечення в освітньому процесі;
  • Використання хмарних та мобільних технологій в освітньому процесі.

Обговорення матеріалів пройшло на форумі кафедри інформатики і ІКТ, де учасники обмінювалися досвідом роботи та ідеями відповідного напряму.

За підсумками конференції учасникам буде надіслано електронний збірник матеріалів, програму та сертифікат, а також  всі матеріали буде розміщено на сайті кафедри інформатики і ІКТ https://informatika.udpu.edu.ua/ в розділі «Конференції».

Організаційний комітет конференції щиро дякує всім учасникам за активну участь у роботі конференції, бажає міцного здоров’я та високих досягнень на науковій ниві.