НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

7 березня 2023 року відбулася настановча конференція з навчальної (педагогічної) практики для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ОС бакалавр ОПП Середня освіта (Інформатика) заочної форми навчання

Конференцію відкрила заступник декана з практичної підготовки студентів Дарія Возносименко, яка привітала студентів та нагадала, що навчальна (педагогічна) практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців і спрямована на набуття та закріплення теоретичних знань студентів із психолого-педагогічних дисциплін, отриманих під час навчання у закладі вищої освіти, вироблення умінь проведення педагогічного спостереження, рефлексивних умінь, набуття першого досвіду практичної діяльності як помічника класного керівника та вчителя інформатики.

Груповий керівник Леся Паршукова наголосила, що на другому етапі практики передбачено формування потреби осмисленого опанування й усвідомлення практичної значущості професійних знань, набуття комплексу професійних умінь та навичок, виховання стійкого інтересу до педагогічної діяльності, формування потреби постійно поповнювати власні знання та творчо застосовувати їх на практиці. Ознайомила із завданнями другого періоду практики.

Бажаємо нашим студентам належним чином виконати програму практики, одержати задоволення від роботи з дітьми та набути належного рівня практичної підготовки!