ТУМАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Дані сьогодні постачаються безперервно великими об’ємами величезній кількості користувачів. Тому питання ефективної технології зберігання та опрацювання даних залишається актуальним. Хмарна модель може бути більш ефективною, якщо доставляти контент своїм користувачам через географічно розподілену платформу, а не через хмару, яка фізично знаходиться в одному місці. В сфері хмарних технологій все більшу популярність набуває новий напрямок, отримавший назву «туманні технології».

 «Туманні» технології – це хмарні технології, які характеризуються розподіленням обчислень між пристроями, що входять до Інтернету речей (зокрема смартфони, якими користуються сьогодні майже всі, мають процесори, які активно не використовуються). При використанні туманних технологій вторинні дані створюються за рахунок спільних ресурсів і завжди передаються у «хмару» (на віддалений сервер).

15 жовтня 2020 року відповідно плану роботи кафедри інформатики і ІКТ було проведено міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: «Туманні технології та перспективи їх використання».

Викладач-стажист кафедри інформатики і ІКТ Інна Криворучко акцентувала увагу на парадигму туманних обчислень, яка відрізняється від обчислювальної хмари за цілим рядом параметрів:

○ Крайнє положення. Визначення свого місця перебування і малі затримки в мережі.

○ Географічне розподілення компонентів. Модель розподілення сервісів в туманних технологіях менш централізована ніж для хмар, а окремі пристрої можуть бути пов’язані між собою потоками даних. Географічне розподілення можливе завдяки сучасним протоколам безпровідних сенсорних мереж за рахунок вбудованих протоколів ретрансляції.

○ Великий об’єм зовнішніх даних. Пристрої, обладнані численними сенсорами, можуть в реальному часі генерувати гігантські об’єми даних. Мільйони географічно розподілених вузлів можуть створювати різноманітні і раніше не існуючі зв’язки.

○ Мобільність.

○ Розподілення обчислювальних потужностей та реальний час. Значні обчислювальні ресурси можуть бути розміщені на периферії мережі.

○ Взаємодія з іншими типами мереж та їх об’єднання. Завдяки використанню мостів, безпровідні сенсорні мережі можуть об’єднуватись.

○ Підтримка обчислень на вузлах та взаємодія з хмарою.

Завідувач кафедри інформатики і ІКТ Марія Медведєва розповіла, що туманні технології дозволяють вирішити цілу низку найпоширеніших проблем сьогодення, а сама таких як: висока затримка в мережі; труднощі з переміщенням крайніх вузлів мережі; втрата зв’язку; висока вартість пропусної смуги; непередбачувані мережеві затори; величезна географічна розподіленість систем та клієнтів.

Старший викладач цієї ж кафедри Сергій Паршуков розповів, що туманні обчислення – це термін, введений Cisco у січні 2014 року, який стосується розширення хмарних обчислень до краю мережі підприємства. Також відомий як Edge Computing або туманування, обчислення туману полегшує роботу з обчисленнями, зберіганням та мережевими послугами між кінцевими пристроями та центрами хмарних обчислень.

Використання та впровадження хмарних технологій в світі продовжується стрімкими темпами. Проте значні та вагомі переваги, відсутність гарантій безпеки особистих даних, затримка в передачі даних між пристроєм та хмарою, високий ризик хакерських атак на місця розміщення даних користувачів породжує пошуку нових альтернативних технологій.

Туманні технології розширюють можливості хмарних обчислень та сервісів, доходячи безпосередньо до кінцевих користувачів та пристроїв на межі мережі, покращуючи якість обслуговування, підвищуючи продуктивність, надійність та інформаційну безпеку. Концепція туманних технологій передбачає опрацювання даних на кінцевих пристроях мережі, таким чином зменшуючи ризики втрати та безпеку передачі даних.

Семінар пройшов жваво та цікаво.

1

 

2

3

4