ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.09 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

20 жовтня 2021 року, відбувалася звітна конференція з виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Із завершенням першого періоду практичної підготовки здобувачів вищої освіти привітала декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета та побажала плідної праці, ефективного обміну думками, міцного здоров’я всім присутнім та професійного зростання. Заступник декана з питань практичної підготовки студентів факультету Дарія Возносименко наголосила на важливості виробничої практики, яка є складовою частиною освітнього процесу та забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх освітян з їх практичною діяльністю в закладі освіти, сприяє формуванню творчого відношення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності.

Керівник практики, Леся Паршукова, наголосила, що головною метою практичної підготовки є формування у студентів системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань та вмінь, набутих у курсах педагогіки, психології, методики викладання інформатики.

Наступним етапом конференції був звіт студентів, де вони ділилися враженнями, окреслювали проблеми з якими зіткнули під час практики та як вийшли з ситуації.

Загалом конференція пройшла в невимушеній дружній атмосфері співпраці та взаєморозуміння.

Бажаємо нашим студентам міцного здоров’я та творчої реалізації в освітній діяльності!