Створення груп в соціальній мережі В Контакте та особливості їх використання в дистанційній освіті

  1. А. В. Іщук: “МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”
  2. Білошкурська С.С., Білошкурський В.В.: “ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ВКОНТАКТІ» ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОАУДИТОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ”
  3. Баранько Т.О, Дробіна Н.С.: “МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”
  4. Куценко С.Ю.: “ВИКОРИСТАННЯ  РЕСУРСІВ САЙТІВ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ”
  5.  Нечипуренко Н.В.: “СТВОРЕННЯ ГРУП В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ В КОНТАКТЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ”
  6. Паршуков С.В.: “ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ВНЗ З ВИХОДОМ В ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
  7. Ткачук А.В.: “СОЦІАЛЬНА МЕДІА ГРАМОТНІСТЬ”

Добавить комментарий